Tiêu lệnh chữa cháy

Tiêu lệnh chữa cháy là những quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và những chỉ dẫn, hướng dẫn những bước để khắc phục ngọn lửa tránh cho nó lan ra rộng và cũng như giữ an toàn tính mạng cho mọi người mỗi khi có hỏa hoạn. Bộ tiêu lệnh chữa cháy gồm 2 tấm và được dán ở những nơi thuận tiện nhiều người qua lại giúp mọi người có thể đọc dễ dàng và hiểu về công tác phòng cháy chữa cháy.

Tiêu lệnh chữa cháy là một trong những thiết bị phòng cháy mang tính cảnh báo, cảnh giác, đề phòng ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ ở những khu dân cư.

Tiêu lệnh chữa cháy đúng tiêu chuẩn sẽ gồm có 4 bước:

  • Khi có xảy ra cháy nổ thì phải động gấp
  • Cúp cầu dao điện khi gặp cháy nổ
  • Dùng bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa
  • Gọi điện 114 đến đội phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp

Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy là một trong những thiết bị báo cháy mang tính cảnh báo, giúp ngăn ngừa những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy mỗi cá nhân, mỗi tập thể cần phải ý thức làm tốt những nội quy trong bảng tiêu lệnh.

Mỗi công ty tổ chức nên sở hữu cho mình 1 đến nhiều bộ tùy thuộc vào mức độ rộng lớn của công ty, giúp mọi người hiểu rõ và làm theo các nội quy giúp giảm thiểu rủi ro cháy nổ, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp những thiết bị pccc khác như bình chữa cháy, đồ bảo hộ chữa cháy, mặt nạ phòng độc,…

Những địa điểm nên đặt bảng tiêu lệnh chữa cháy:

  • Khu vực đông dân cư
  • Khu vực dễ cháy nổ
  • Các công ty, xí nghiệp vừa và nhỏ
  • Những khu vực xung đường quanh rừng

Việc đặt những tấm tiêu lệnh ở những nơi đông người cũng chỉ là cho mọi người biết, quan trọng là ý thức của người dân còn rất kém, cần phải nâng cao ý thức người dân bằng cách tuyên truyền, tăng mức phạt, hướng dẫn người dân thực hiện tốt những quy định là để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.