Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 225

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 259

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pccc114/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php:259) in /home/pccc114/public_html/wp-content/themes/furnihome/lib/plugins/currency-converter/currency-converter.php on line 129
TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY 3/5 KÊNH HOCHIKI | Pccc114.com

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY 3/5 KÊNH HOCHIKI

Còn hàng

Mô tả

– Tủ báo cháy thông thường Hochiki 3, 5 kênh
– Có thể thiết lập được 3, 5, vùng báo cháy
– Cấu hình linh hoạt với các nhu cầu báo cháy khác nhau
– Dễ dàng cho việc cài đặt hay lập trình
– Lập trình theo khu vực và thời gian trễ
– Độ tin cậy cao: Ngăn tiếng ồn, chức năng tự chuẩn đoán các lỗi xảy ra
– Trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn, khoảng 13 kg
– Kiểm soát chuông kêu theo từng vùng
– Nhận dạng vùng báo cháy đầu tiên bởi đèn chỉ thị vùng
– Cải tiến khả năng bảo vệ khỏi chớp, sét
– Kết nối Intercom thông qua tủ trung tâm
– Âm thanh cảnh báo trong thời gian trễ
– Sử dụng chuông báo cháy 12-24VDC, đầu báo 24DC

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY 3/5 KÊNH HOCHIKI”